top of page

LŪLŪ KĀLĀ (DONATE)

Mahalo nui no ke kākoʻo ʻana mai i kēia papahana. Ua hiki ke makana mai i ke kālā ma paypal. E komi wale nō i ka loulou ma lalo iho nei.

We are deeply humbled and grateful for your consideration to donate. Donations can be made to our paypal by clicking on the donate button below.

E hoʻohana ʻia ke kālā i loaʻa iā mākou no ke kākoʻo ʻana i nā ʻohana Hawaiʻi me nā ʻohana ʻōiwi o ka Moananuiākea ma ka wā hoʻokauhua, ka wā hānau keiki, a ma ka wā ma hope pono iho.

 

All donations will go towards providing prenatal, birth, and postpartum care and education to Native Hawaiian and Pacific Islander families.

Mahalo nui for your contribution to culturally rooted birth practices and education!

PayPal ButtonPayPal Button

TESTIMONIALS

WFH_Testimonial3 (1).jpg
WFH_Testimonial2 (1).jpg
WFH_Testimonial1 (1).jpg
Screen Shot 2024-01-17 at 3.55.07 PM.png
Screen Shot 2024-01-17 at 3.54.54 PM.png
Attachment.jpg

"The workshops were so helpful in helping prepare me on what to expect during labor. Nā Wāhine o Kaulauokekahuli went over step-by-step what to expect during all aspects of labor, delivery, and postpartum. They were a crucial part in helping me achieve a fully natural, unmedicated birth!"

"I would definitely recommend. It was extremely helpful especially being a first time momma. The ladies and everyone who helped were extremely knowledgeable, educated, and passionate about what they do! My birth experience would not have been the same without them."

"A safe, non-judgmental space for mamas of all journeys. We were able to speak freely and share our experiences as well as ask questions all throughout workshops."

bottom of page