top of page
IMG_0115.jpe
IMG_0117.png

HOʻOLAUNA

Ma kekahi mo'olelo, ʻo Haumea ke akua wahine pale keiki, a he mau pua kaulana loa kāna ʻo Kanikawi lāua ʻo Kanikawā, no ke kumu kupaianaha ʻo Kalauokekahuli mai. ʻO kēia mau pua hoʻi, kāna lāʻau hoʻohānau keiki. Na ka ʻike o kēia moʻolelo e hoʻoulu ana iā mākou e hoʻomanaʻo a hoʻohana mau i ka ʻike o nā kupuna i mea e hoʻoponopono ai i nā hopena hānau hemahema e hoʻopilikia ana i nā wahine a me nā keiki Hawaiʻi/ʻōiwi.

A moʻolelo of Haumea, the Hawaiian goddess and pale keiki associated with fertility and childbirth, tells of how she utilized Kalauokekahuli and its flowers, Kanikawī and Kanikawā, as lāʻau hoʻohānau keiki (child-birthing medicine). Imbued with ancestral knowledge, this moʻolelo inspires the work that Kalauokekahuli seeks to do by breathing new life into traditional and cultural practices in order to overturn the negative birth and postpartum outcomes that Native Hawaiian and Pacific Islander women and babies currently face in Hawaiʻi.
 
E kākoʻo ana ʻo Kalauokekahuli i nā ʻohana Hawaiʻi a me na ʻohana ʻōiwi o ka Moananuiākea ma o ka mālama ʻana i nā papa e hoʻomakaukau ai iā lakou no ka hānau keiki, ka mālama ʻana i ke keiki, ka hānai poli, a pela wale aku. ʻO kekahi pahuhopu nui o mākou ka hiki ke kākoʻo i nā ʻohana ma ke ʻano he koʻokua, me ka hoʻi mau ʻana i ka 'ike ku'una 'oiai, ua lehulehu a manomano ka 'ikena a ka Hawai'i. He manaʻolana ko mākou e hōʻola hou i nā hana o ko kākou poʻe kupuna mai ka wā hoʻokauhua, ka wā hānau keiki, a ma hope pono iho i mea e ho'omaika'i a'e ai i ka nohona o nā 'ohana.
 
Kalauokekahuli encourages the healthy growth of Native Hawaiian and Pacific Islander families by supporting and enhancing the well-being of birthing people, parents, and their infants with holistic, multi-generational, and culturally-rooted care regardless of socioeconomic privilege. In doing so, we seek to revitalize and normalize ʻŌiwi prenatal, birth, and postpartum practices by foregrounding ʻike kūpuna and Indigenous knowledge and by centering the care/support of Native Hawaiian and Pacific Islander families through community outreach. By offering culturally relevant educational classes and workshops, in addition to providing access to high quality prenatal, birth, and postpartum services, we strive to positively influence birth and postpartum outcomes for Native Hawaiians and Pacific Islanders. 

IMG_20190802_122934.jpg
bottom of page