Kalauokekahuli

 

Kākoʻo ʻo Kalauokekahuli i nā ʻohana Hawaiʻi a me nā ʻohana ʻōiwi o ka Moananuiākea ma o ka hoʻonaʻauao me ke kākoʻo ʻana ma ka wā hoʻokauhua, ka wā hānau keiki, a ma ka wā ma hope pono iho.

 

Supporting Native Hawaiian and Pacific Islander families by providing culturally-based prenatal, birth, and postpartum education and services.

A moʻolelo of Haumea, the Hawaiian godde